Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Tanıtım ve Tarihçe

     Mushafları İnceleme Kurulu Diyanet İşleri Başkanlığımızın kadim birimi olup, 1889 yılında Tetkiki Mesahif adı altında kurulmuştur. Kurulun ismi 2010/6002 Teşkilat Yasası ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu olmuştur. Kurul; bir başkan ve on iki üyeden oluşur. Başkan ve Kurul Üyeleri; dini yüksekokul mezunu, hafız ve kıraat ilmi tahsil etmiş ihtisas mezunu olmaları gerekir.

      Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu; Yurt içinde yayınlanacak olan Mushafların, cüzlerin, mealli Mushafların ve tefsirlerdeki ayetlerin hüsnü hattını muhafaza etmek, Basıma hazırlanan Kur'an-ı Kerimlerin “Resm-i Osmani" veya “Aliyy'ül Kari “hatlarına uygun olmasını, aynı şekilde Bilgisayar ortamında hazırlanan Kuran-ı Kerimlerin bu doğrultuda basılmasını ve yayınlanmasını sağlamak, sesli ortamda hazırlanan her türlü cd, bant, sesli, görüntülü Kuran-ı Kerimlerin tetkiki ile basım ve yayımına izin verilmesi hususunda yetkili ve sorumludur.

     Dinimizin temel kaynağı Kuran-ı Kerimdir. Kur'an-ı Kerim günümüze kadar tevatüren gelmiştir. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu (tevatüren) hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan Kur'an-ı Kerimi kıyamete kadar asli şekline uygun basım ve yayımını sağlamak, hataları ve hatalı Kur'anları bertaraf etmek amacıyla kurulmuştur. Görevi; Kur'anın asli hüviyetini ve imlasını muhafaza etmektir. Ayrıca Kıraat alanında çalışma yaparak, söz konusu çalışmaları arşivlemektir.

     Temel misyonu; Kur'an-ı Kerim yayınlamak isteyen özel ve tüzel kişilere rehberlik yaparak asli hüviyetine uygun olarak Kur'an-ı Kerim basımını sağlamaktır.

   Yayınevleri basıma hazırladıkları Kuran-ı Kerim formalarını incelenmesi için kurula dilekçe ile müracaat eder, müracaatlar sıraya konularak incelemeye alınır, gerekli tetkik yapılıp yanlış Kıraat ve imlaya meydan vermeyecek hale geldikten sonra basımına izin verir ve mühürler. Süreç üç ay içinde tamamlanır. Bütün bu işlemler hizmete yönelik olup, her hangi bir ücret alınmaz.

     Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu; gerek basılıp dağıtılarak, gerekse internet ortamında Kuran-ı Kerimin tahrif ve tahribatına hedef alan yayınların tesbiti halinde 2010/6002 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat kanununun vermiş olduğu yetkiye dayanarak toplatma veya yayından kaldırma hususunda hukuki işlem başlatır.