Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
07.11.2018

ULUSLARARASI İBNÜ'L-CEZERİ SEMPOZYUMU

Uluslararası İbnü'l-Cezeri Sempozyumu Bursa'da Gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından Bursa Çelik Palas Otelde 01-04 Kasım 2018 tarihlerinde “Uluslararası İbnü'l-Cezerî Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyum; Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bursa İl Müftüsü İzani TURAN, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman ŞAHİN, Bursa Valisi İzzettin KÜÇÜK, Devlet Eski Bakanı Faruk ÇELİK ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ'ın açılış konuşmalarıyla devam etti.

Kıraat İlmi tarihinin simge şahsiyetlerinden biri olan İbnü'l-Cezerî'nin ilmî kişiliği, kıraat alanına katkıları, başta Osmanlı coğrafyası olmak üzere kıraat tedrisat yöntemlerinin oluşumu üzerindeki tesirleri vb. konuları da kapsayacak şekilde düzenlenen sempozyuma; Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman TIRAŞÇI ile Prof. Dr. Ramazan MUSLU, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin ALBAYRAK, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver GÜNENÇ, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih KURT, I. Hukuk Müşaviri Selami AÇAN, Kıraat ilmi alanında yurtiçi ve yurtdışından uzman kişiler ile üniversitelerin ilahiyat fakültelerinden çok sayıda akademisyen ve din görevlisi katıldı. 

Sempozyumda Kur'an-ı Kerim'in okunuşu ve nüzûl dönemindeki telaffuz biçimleri, sonraki nesillere hem sadırlarda hem de satırlarda muhafaza edilerek taşınma işlemi, ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kıraat ilmini aslına uygun bir şekilde sürdürme gayreti ile devem ettirildiği vurgulandı. Kıraat ilmini Osmanlı coğrafyasında tedris ettiği Bursa ilinde tertip edilen Uluslararası İbnül-Cezerî Sempozyumunun, bilimsel ve teknik anlamda kıraat ilmine büyük katkılar sağladığı ifade edildi. Sekizinci asır ortaların­dan dokuzuncu asrın ilk yarısına kadar geçen süre içinde başta Mısır olmak üzere Hicaz, Anadolu, İran ve Orta Asya coğrafyasını dolaşmış ve Kur'an ilimleri ile ilgili en geniş araştırmayı gerçekleştirmiş kıraat ve hadis âlimi olan İbnü'l-Cezerî'nin Kıraat ilminin bizlere belirli bir disiplin içerisinde gelmesinde çok önemli katkıları olduğu onun eserleri üzerinden yapılan çalışmalarla ortaya konulmaya çalışıldı.

12 oturum şeklinde 27 tebliğin sunulduğu ve müzakere edildiği dört gün boyunca devam eden “Uluslararası İbnü'l-Cezerî Sempozyumu" pazar günü kapanış ve değerlendirme oturumuyla son buldu. Sempozyumda İbnü'l-Cezerî'nin hayatı, eserleri ve yaşadığı ortam, onun tecvid ve kıraat ilmindeki yeri ile Arap dili, hadis, tefsir ve tabakat ilimlerindeki yeri konularında sunulan tebliğ ve müzakarelerle; ülkemizden ve diğer ülkelerden kıraat alanında uzman yaklaşık 170 kişinin katılımıyla ayrıntılı bir şekilde söz konusu konular ele alındı.

Ayrıca Uluslararası İbnü'l-Cezerî Sempozyumunun Kurul tarafından, Aşere- Takrib kıraat ilmini Osmanlı coğrafyasına taşıyan ve burada İbnü'l-Cezerî'ye ev sahipliği yapan Yıldırım Beyazıd'ın diyarı Bursa'da icra edilmesi, tüm katılımcılar tarafından takdire şayan bir hizmet olarak belirtildi.

Uluslararası İbnü'l-Cezerî Sempozyumu program kitapçığı ve resimler ekte yer almaktadır. Tebliğler ve müzakereler kitap halinde hazırlandığında bu sayfada yer alacaktır.