Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
06.01.2021

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI REİSÜ'L-KURRALIK YÖNERGESİ

Reisu'l-Kurralık Yönergesi

Reisü’l-Kurralığa ilişkin usul ve esasları kapsayan ve 633 sayılı Kanunun 1 inci ve 6 ncı maddeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak​ hazırlanan ve Başkanlığın 24/12/2020 tarih ve 911290 sayılı ​​onayı ile yürürlüğe giren bu Yönergenin amacı; Reisü’l-Kurralığın oluşumu, Reisü’l-Kurra’nın nitelikleri, seçimi, görevleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.