Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
03.11.2014

2015 Yılı Ulusal Düzeyde Kur'ân-ı Kerim Kitâbeti Hat Musâbakası


Diyanet İşleri Başkanlığımız mushaf yazmaya teşvik ve hat sanatına hizmet maksadıyla ulusal düzeyde bir hat müsâbâkası düzenlemiştir. Yarışma şartnamesi ile ilgili hususlar şunlardır:

1) Metinler nesih hattı, sûre başlıkları rikâ'(icaze) hattıyla yazılacaktır.
2) Yazılacak metinler sırasıyla: Fâtiha Sûresi, Âyetü'l-kursî, Bakara sûresinin son iki âyeti (Âmene'r-rasûlü), Yasîn Sûresi, Haşr Sûresi'nin son üç ayeti (Huva'l-lâhüllezi) ve    Mülk Sûresidir.
3) Sayfa düzeni ekte gösterildiği gibi:
 a) On beş satır
 b) Satır uzunluğu 157 mm,
 c) Satır aralığı 19 mm
 d) Kalem ağzı 0,7 - 0,8 - 0,9 mm. aralığında olacaktır.
4) "Fâtiha, Âyetü'l-Kürsî, Âmene'r-rasûlü ve Hüva'l-lâhü'l-lezî" her biri ayrı sayfalara yazılabilir. Diğer sûreler Hasan Rıza Efendi mushafındaki "âyet ber-kenar" tertibe göre yazılacaktır.(Yasin suresinin ilk sayfasına, ilk iki satır boş bırakıldıktan sonra sure başlığı ile başlanacaktır.)
5) Musâbakaya katılacak eserler klasik hat sanatı kaidelerine uygun olacaktır.
6) Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde imza ve kimlik belirtici hiçbir işaret bulunmayacaktır.
7) Hatlar, siyah is mürekkebi ile âharlı kağıda yazılacaktır. Kuşe veya benzeri beyaz ve âharsız kağıt kullanılmayacaktır.
8) Metinlerin yazılışında imlâ bakımından “ Resm-i Osmân-î” ,ancak harekeleme olarak Diyanet İşleri Başkanlığının mühürlediği mushaflarda kullanılan harekeleme sistemi esas alınacaktır. 
9) İmla hatası olan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Katılımcılar yarışmadan sonra istemeleri halinde eserlerini geri alabileceklerdir.
11) Katılımcılar kimlik bilgilerini, posta adreslerini, telefon ve faks bilgilerini, varsa e-posta adreslerini, tahsil durumunu ve mesleğini belirten özgeçmişlerini fotoğrafla birlikte imzalı olarak bir zarf içerisinde adrese (Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 147/A) eserleriyle birlikte teslim edeceklerdir.
12) Eserler Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kuruluna en geç              4 Mayıs 2015 tarihine kadar teslim edilecektir.

 

 


YARIŞMA ÖDÜLLERİ:
1.15.000 TL.
2.13.000 TL
3.10.000 TL.
Ayrıca 4-5-6.’ya teşvik ödülü olarak 5.000’er TL verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
-Yarışmanın ilanı: 3 Kasım 2014
-Eserlerin son kabul tarihi: 4 Mayıs 2015
-Jürinin toplanma tarihi:12 Mayıs 2015
- Sonuçların açıklanması ve ödül töreni: Haziran 2015.

YARIŞMA JURİSİ:
Hafız Osman ŞAHİN
Prof.Dr. Uğur DERMAN
Hasan ÇELEBİ
Hüseyin KUTLU
Mehmet ÖZÇAY
Davut BEKTAŞ.