Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
07.02.2014

2014 Yılı Ulusal Düzeyde Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU BAŞKANLIĞI

2014 YILI ULUSAL DÜZEYDE YAPILACAK HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİMİ

GÜZEL OKUMA

YARIŞMALARIYLA İLGİLİ ŞARTNAMEDİR.

 

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Ülkemizde Kur’an kültürünün ve eğitiminin yaygınlaştırılması Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesi ve güzel okunmasını teşvik için, Kur’an eğitimi alan bütün vatandaşlarımız arasında ulusal düzeyde Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları düzenleyecektir. Yarışmaya katılma şartları ve yarışma kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

 

1.AMAÇ:

Kur’an Kurslarımızda, İmam Hatip Liselerinde ve İlahiyat Fakültelerinde okuyan veya mezun olan ve özel hocalar nezaretinde Kur’an-ı Kerim eğitimi almış vatandaşlarımızın Kur’ana olan ilgi ve alakalarına katkı sağlamak, Kur’an okuma seviyesini ölçmek, ulusal ve uluslararası Kur’an-ı Kerim yarışmalarında ve Kur’an eğitimi hizmetlerinde değerlendirmek üzere kabiliyetli olanları tespit etmek, gerekirse eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Kur’an-ı Kerim yarışmaları yapılacaktır.

 

2.YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b.Erkek olmak 

c. 21 Mart 2014 tarihi itibari ile 35 yaşından gün almamış olmak.

d. Daha önce ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yarışmalarda dereceye girmemiş olmak.

 

3.YARIŞMA KATEGORİLERİ

Yarışmalar iki kategoride yapılacaktır.

a. Hafızlık Yarışması

b. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

 

3.MÜRACAAT:

Şartları uygun olan vatandaşlarımız 10 Şubat - 21 Mart 2014 tarihleri arası bulundukları İl ve ilçe Müftülüklerine veya internet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığının sitesine (http://mikkyas.diyanet.gov.tr/yarisma) müracaat edebileceklerdir.

 

4.UYGULAMA:

a. Hafızlık yarışmasında değerlendirme, ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-seda ve tecvid üzerinden yapılacaktır.

b. Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında değerlendirme, ilgili kurullarca güzel okuma (eda), tecvid, terennüm (makam) ve güzel ses üzerinden yapılacaktır.

c. İl ve İlçe Müftülüklerine yapılan müracaatlar liste olarak sisteme girilecektir.

d. Yarışma elemeleri için yer ve tarihler müracaat bitim tarihinden sonra en geç 10 gün içinde ilgili siteden ilan edilecektir. İl ve İlçe Müftülüklerine müracaat edenlerin yarışma yer ve tarihleri ile ilgili olarak müftülükler bilgilendirilecektir.

Türkiye Final yarışmaları yeri ve tarihi daha sonra bildirilecektir.      

 

5.SEÇİCİ KURULLAR:

Seçici Kurullar Başkanlıkça belirlenecektir.

 

6.DEĞERLENDİRME ESASLARI:

 

A.    Hafızlık Yarışmasında Seçici Kurullar şu hususlara dikkat eder:

 

 

 

 

 

 

a)      GENEL İLKELER:

1.      Yarışma sırası kura ile belirlenecektir.

2.      Her adaya 3 soru sorulacaktır.

3.      Önceden hazırlanan sorular kura ile belirlenecektir.

 

b)     SORULAR

1.      Birinci soru sayfa başından sayfa sonuna kadar olacak (1-10 cüz arası)

2.      İkinci soru sayfa geçişli olacak.(11-20 cüz arası)

3.  Üçüncü soru sure geçişli olacak (21-30. cüzlerden sorulacak),

4.  Yarışmacıya her soru için beşer dakikalık süre tanınacaktır.

                                                                                           

c)      OKUYUŞ TARZI:

1.      Okuyuşlarda aday hadr, tedvir veya tahkik usullerinden birini seçebilecektir.

2.      Aday hangi usulle okuyacağını önceden beyan edecektir.

3.      Yarışmacı hangi usulle okuyorsa, o usule ait okuma kurallarına riayet edecektir. Riayet etmediği takdirde tecvit kuralları ihlali gibi puan düşülecektir.

 

d)     NOT BAREMİ:

1.      Hıfzda her soru 20 puandır (20x3=60).

2.      Tecvid ve meharic-i huruf 25 puandır.

3.      Eda-Seda 15 puandır.

 

e)      DEĞERLENDİRME:

1.      Aday takılır veya müşabehata kaçarsa geriden almasına iki defa imkân verilecektir. Birinci tekrarda okuyabilirse 1 puan, ikinci tekrarda okuyabilirse 2 puan düşülecektir.

2.      Aday takılır ve kurul tarafından hatırlatma yapılınca devam edebilirse 5 puan düşülecektir.                              

3.      Aday takılır, hatırlatmaya rağmen devam edemezse o soruyu okuyamamış sayılacak ve bu soruya puan verilmeyecektir.

 

f)       TECVİD:

      1. Her tecvid ihlalinde 0.5 puan düşülecektir.

                  2.Her meharic-i huruf hatasından 1 puan düşülecektir.

4.      Her hareke hatasından 1 puan düşülecektir.

 

g)      EDA-SEDA :

Puanlamada okuyucunun eda ve sedası yönünden değerlendirme, Seçici Kurul Üyelerinin takdirine bırakılmıştır.

 

              

B.    Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasında Seçici Kurullar şu hususlara dikkat eder:

 

a)      GENEL İLKELER:

1.   Sorular önceden eşit uzunlukta hazırlanacak ve bir sayfadan fazla olmayacaktır.

2.    Yarışma sırası ve sorusu kura ile belirlenecek ve 10 dakikalık hazırlık süresi tanınacaktır.

3.   Yarışmacıların yarışma okuyuşu 15 dakikayı geçmeyecektir.

4.   Yarışmacılarda hafızlık şartı aranmayacak.

 

 

 

b)     OKUYUŞ TARZI:

Tahkik usulünde okunacaktır.

 

c)NOT BAREMİ:

1.    Tecvid, maharic-i huruf ve sıfat-ı huruf 60 puandır.

2.    Eda-seda, makam ve terennüm 40 puandır.

 

d)     DEĞERLENDİRME:

1.    Her tecvid kuralı ihlalinden 0.5 puan düşülecektir.

2.    Her maharic-i huruf ihlalinden 1 puan düşülecektir.

3.    Her vakıf, vasl ve ibtida hatasından 1 puan düşülecektir.

4.    Manayı bozacak şekilde kelimeyi veya harekeyi yanlış okuma ile oluşan galattan 2 puan düşülecektir.

5.    Aday hadr veya tedvir usulünde okursa 5 puan düşülecektir.

6.    Eda-seda-makam ve terennüm yönünden değerlendirme Seçici Kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.

                          

C.    Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilecektir.

 

 

7.    MÜKAFAATLAR:

 

A- Hafızlık Final Yarışmasında dereceye girenlerden:

Birinciye        10.000- TL

İkinciye            9.000- TL

Üçüncüye         8.000- TL

 

B- Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye        7.000- TL

İkinciye          6.000- TL

Üçüncüye       5.000- TL

Ödül verilecektir.