Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
20.04.2018

TÜRKİYE II. ULUSAL KUR'AN-I KERİM KİTABETİ HAT MÜSABAKASIDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU BAŞKANLIĞI


Yüce Kur'an, Hz. Allah'tan Hz. Cibril vasıtasıyla Hz. Peygambere, ondan da sahabeye intikal etmiş, Suffe Ehlinin ve ashabın bir kısmı tarafından ezberlenmiş; ilk önceleri deri, tahta, taş parçalarına ve kemik küreklerine yazılarak öğrenilen Kitabımız Kur'an-ı Kerim hiçbir değişikliğe uğramadan tevatürle günümüze kadar gelmiş; Selçuklu ve Osmanlı'da el yazma şaheser Kur'anlarla taçlanarak ecdadımızdan manevi miras olarak bizlere ulaşmıştır.

Bu manevi mirası devralan Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu günden itibaren Kur'an-ı Kerim'e hâdim olmayı önemli bir görev telakki etmiştir. Bir taraftan Kur'an-ı Kerim'in güzel bir eda ve sada ile usûlüne uygun okunması ve anlaşılması için, diğer taraftan da güzel bir hüsnü hat ile hatasız kitabeti için büyük gayretler göstermektedir.

Bu gayretler ve çalışmalar çerçevesinde Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, Mushaf yazmaya teşvik ve hat sanatına hizmet maksadıyla 2018 yılında “Türkiye II. Ulusal Kur'an-ı Kerim Kitâbeti Hat Müsabakası" düzenleyecektir.​Kur'ân-ı Kerim Kitâbeti
Hat Musâbakası Şartnamesi

 

Diyanet İşleri Başkanlığımız mushaf yazmayı teşvik ve hat sanatına hizmet maksadıyla ulusal düzeyde bir hat müsâbâkası düzenlemiştir. Yarışma şartnamesi ile ilgili hususlar şunlardır: 

 1. Metinler sülüs-nesih hattı, sûre başlıkları rikâ'(icaze) hattıyla yazılacaktır.
 2. Yazılacak metin: Yûsuf Sûresi.
 3. Sayfa düzeni; 

  a) Başta, ortada ve sonda olmak üzere üç kuşak sülüs ve kuşaklar arasında beş satır nesih hattı ile yazılacaktır.( Ek-1)

  b) Sülüs satır uzunluğu 209 mm, nesih satır uzunluğu 127,6 mm, ( Ek-1)

  c) Sülüs satır aralığı 36 mm, nesih satır aralığı 1. satırlar 13 mm, diğerleri 20,28 mm, ( Ek-1)

  d) Sülüs kalem ağzı 2,26 mm, nesih kalem ağzı 0,75 mm olacaktır. ( Ek-1)
 4. Sûre başları için sayfanın başında bulunan kuşak kullanılacak, nesih yazı bölümünde 1. satırda nesih besmeleyle başlanacaktır. Sûrenin sonu sayfanın neresine tesadüf ederse hattat dilediği şekilde tamamlayabilecektir. (bkz. örnekler)
 5. Yarışmaya katılacak eserler klasik hat sanatı kaidelerine uygun olacaktır.
 6. Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde imza ve kimlik belirtici hiçbir işaret bulunmayacaktır.
 7. Hatlar, siyah is mürekkebi ile âharlı kâğıda yazılacak, kuşe veya benzeri beyaz ve âharsız kâğıt kullanılmayacaktır.
 8. Metinlerin yazılışında imlâ bakımından “Resm-i Osmânî"; ancak harekeleme olarak Diyanet İşleri Başkanlığının mühürlediği mushaflarda kullanılan harekeleme sistemi esas alınacaktır. 
 9. İmla hatası olan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 10. Katılımcılar, yarışmadan sonra istemeleri halinde eserlerini geri alabileceklerdir.
 11. Katılımcılar eserleriyle birlikte en geç 31.08.2018 tarihine kadar kimlik bilgilerini, posta adreslerini, telefon ve faks bilgilerini, varsa e-posta adreslerini, tahsil durumunu ve mesleğini belirten özgeçmişlerini fotoğrafla birlikte imzalı olarak bir zarf içerisinde (Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 147/A) adresine teslim edeceklerdir.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

1.15.000 TL.

2.13.000 TL

3.10.000 TL.

Ayrıca 4-5-6.'ya teşvik ödülü olarak 5.000'er TL verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

-Yarışmanın ilanı: 15 Ocak 2018

-Eserlerin son kabul tarihi: 31 Ağustos 2018

-Jürinin toplanma tarihi: 06 Eylül 2018

- Sonuçların açıklanması ve ödül töreni: 30 Eylül 2018

YARIŞMA JURİSİ:

Hafız Osman ŞAHİN

Prof. Dr. Uğur DERMAN

Hasan ÇELEBİ

Hüseyin KUTLU

Mehmet ÖZÇAY

Davut BEKTAŞYARIŞMA ŞARTNAMESİ.pdf

ŞABLON.pdf

SAYFA BAŞI ÖRNEĞİ.pdf

SAYFA SONU ÖRNEĞİ-1.pdf

SAYFA SONU ÖRNEĞİ-2.pdf