Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
01.03.2023

KUR'AN'I KERİM BASIM VE YAYIM YAPAN YAYINCILARA TEBLİĞ

Kur'an-ı Kerim Basım ve Yayım Kriterleri ve izlenecek usul açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 22.06.1965 tarih ve 633 sayılı kanun ve 02/07/2018 - KHK/703/141 md. tarih ve sayılı kararnamede yapılan değişiklik sebebi ile mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, mealli mushaflar; sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kuran-ı Kerimler için Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunun onayı ve mühürü zorunlu hale getirilmiştir.

2 Kasım 2022 tarih ve 32001 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Kur'an-ı Kerim Basım ve Yayım Kriterleri Hakkında Yönetmelik ile de mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, mealli mushaflar; sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kuran-ı Kerimler için yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Bu itibarla Kur'an-ı Kerim Basım ve Yayım Kriterleri Hakkında Yönetmelik'e istinaden kurulumuzdan inceleme talep edecek olan özel ve tüzel kişiler için hazırlanan duyuru metni ile başvuru formları aşağıda sunulmuştur.

Kurulumuza yapılan müracaatlar, duyuru metni esasları çerçevesinde ve başvuru formları doldurularak alınacağından gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.​