Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
06.01.2021

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAFIZLIK VE KIRAAT İCAZET MERASİMLERİ YÖNERGESİ

Hafızlık ve Kıraat İcazet Merasimleri Yönergesi

Cami, kurs, salon vb. alanlarda düzenlenecek hafızlık merasimleri ile kıraat icazet merasimlerine ilişkin usul ve esasları kapsayan; 633 sayılı ​​Kanunun 1 inci, 6 ncı ve 7 inci maddeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Başkanlığın 24/12/2020 tarih ve ​911295 sayılı onayı ile yürürlüğe giren bu Yönergenin amacı; ​Kur​’an kurslarında hafızlık eğitimini; aşere-takrib kurslarında kıraat eğitimini tamamlayarak Başkanlıkça yapılan sınavda başarılı olanlar için düzenlenecek hafızlık merasimleri ile kıraat icazet merasimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.